A12 Strong Clean

Profesionální řada ekologických čisticích a pracích prostředků ECOVER
Ekologické ochranné podlahové nátěry

A12 Strong Clean

 
    

  

 

Aplikace:

A12 Strong Clean je alkalický, ekologický, čisticí a odmašťovací prostředek na čištění středně až silně znečištěných, vodě odolných povrchů v komerčních kuchyňských zařízeních a v potravinářském průmyslu. A12 Strong Clean je vhodný na pracovní desky, stěny, dveře, podlahy, pece a všechny kuchyňské spotřebiče a nádobí.  Tento přípravek je málo pěnivý a neobsahuje žádné parfémované látky nebo barviva.

Environmentální přínos: žádné prostředky z produktové řady Ecover Professional neobsahují sloučeniny chloru, halogenidů, anorganických kyselin ani detergentů odvozených z ropy. Všechny detergenty používané pro výrobu těchto prostředků pocházejí z rostlinných zdrojů.  Všechny ingredience neminerálního původu jsou plně biologicky odbouratelné dle testu OECD 301 F. Navíc se vyznačují minimálním dopadem na vodní organismy dle testu OECD 202.

Návod k použití:

Ruční mytí: ze 2 dávek pumpou nebo ze 3 vrchovatých uzávěrů koncentrátu /60ml/ připravte 0,75% roztok v  kbelíku s vodou. Očištěte špinavý povrch a opláchněte ho čistou vodou.

Mytí podlahy:  z 3,5 dávek pumpou nebo z 5 vrchovatých uzávěrů koncentrátu /100ml/ připravte 1,25% roztok v  kbelíku s vodou. Podlahu umýjte pomocí mopu a po očištění opláchněte čistou vodou.

 

Technická data:

Vzhled
Barva
Vůně
Viskozita
Relativní hustota 20°C
Hodnota pH 100% 20°C
Bod vznícení
Rozpustnost ve vodě 20°C

  

kapalina                            světle hnědá
bez vůně
<50 mPa při 25°C
1,03 kg/l
12
55 - 100°C
úplná

Bezpečnost:

R11: vysoce hořlavý.
R36/38: dráždí oči a pokožku.
R38: dráždí pokožku.

R41: nebezpečí vážného poškození očí.
 

Balení:

4 x 5 l láhve v kartonu

 

Soubory ke stažení: