Ecover - C13 Grill Clean

Profesionální řada ekologických čisticích a pracích prostředků ECOVER
Ekologické ochranné podlahové nátěry

C13 Grill Clean

 
 
 

  

 

Aplikace:

C13 Grill Clean je ekologický, silně alkalický čistič na  trouby a grily pro použití v komerčních kuchyních a potravinářském průmyslu. C13 Grill Clean může být použit k odstranění odolné připečené mastnoty z  trouby, grilu, pánve nebo fritovacího hrnce a dobře drží na  svislém povrchu, čímž je možné docílit skvělých výsledků. Tento přípravek neobsahuje žádné parfémované látky nebo barviva a je vhodný pro použití na povrchy z  nerezové oceli. Nepoužívejte tento prostředek na měkké kovy jako jsou hliník, měď nebo zinek. Před použitím vyzkoušejte přípravek na malé ploše, aby jste si ověřili, že je vhodný k čištění požadovaného materiálu.

Environmentální přínos: žádné prostředky z produktové řady Ecover Techno Green neobsahují sloučeniny chloru, halogenidů, anorganických kyselin ani detergentů odvozených z ropy. Všechny detergenty používané pro výrobu těchto prostředků pocházejí z rostlinných zdrojů.  Všechny ingredience neminerálního původu jsou plně biologicky odbouratelné dle testu OECD 301 F. Navíc se vyznačují minimálním dopadem na vodní organismy dle testu OECD 202.

Návod k použití:

1. navlhčete čištěný povrch neředěným prostředkem (povrch musí být vychladlý)                                                      2. nechte působit 10 - 30min                                                  3. k odstranění nečistot použíjte houbu nebo drátěnku     4. důkladně opláchněte                                                            V případě silného znečištění nahřejte povrch před čištěním max. na 50°C. Používejte vhodné ochranné rukavice a brýle 

 

 

 

 

Technická data:

Vzhled
Barva
Vůně
Viskozita
Relativní hustota 20°C
Hodnota pH 100% 20°C
Bod vznícení
Rozpustnost ve vodě 20°C

 

kapalina                       bezbarvý
bez parfemace
99 cP
1.05 kg/l
13,7
> 100°C
úplná

Bezpečnost: 

C: žíravý
R34: způsobuje poleptání
R37: dráždí dýchací orgány
S26: při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S36/37/39: používejte vhodný ochranný oděv, ochranné  rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
S45: v případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to možné, ukažte toto označení)

 

Balení:

4 x 5 l láhve v kartonu

 

Soubory ke stažení: