D 14 Auto Dish Wash

Profesionální řada ekologických čisticích a pracích prostředků ECOVER
Ekologické ochranné podlahové nátěry

D 14 Auto DishWash

                   

 

 

 

                  

                    

                  

Aplikace:

D14 Auto Dish Wash je ekologický, silně alkalický prostředek do myček nádobí pro profesionální použití. Tento prostředek má vysoký mycí výkon ve vodě měkké až střední tvrdosti. D14 Auto Dish Wash může být použit ve všech typech profesionálních myček nádobí. Tento produkt obsahuje směs silně zásaditých látek a látek, které snadno rozloží a odstraní vodní kamen a pro odstranění všech zbytků jídla, jako jsou bílkoviny, škroby a tuky. Zabraňuje usazování vodního kamene v myčce při správném dávkování. Uchovávejte D14 Auto Dish Wash v temperované místnosti, nesmí přemrznout. D14 Auto Dish Wash neobsahuje žádná barviva ani parfémy.

Environmentální přínos: žádné prostředky z výrobkové řady Ecover Professional neobsahují sloučeniny chloru, halogenidů, anorganických kyselin ani detergentů odvozených z ropy. Všechny detergenty používané pro výrobu těchto prostředků pocházejí z rostlinných zdrojů.  Všechny ingredience neminerálního původu jsou plně biologicky odbouratelné dle testu OECD 301 F. Navíc se vyznačují minimálním dopadem na vodní organismy dle testu OECD 202.

Návod k použití:

Průmyslové myčky :

D14 Auto Dish Wash by měl být dávkován pomocí automatického dávkovacího čerpadla. Pro optimální výsledky mytí doporučujeme koncentraci 1-4 ml / l v závislosti na tvrdosti vody, výkonu stroje a znečištění nádobí. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme použít D14 Auto Dish Wash v kombinaci s Ecover Techno Rinse. Nepoužívejte D14 Auto Dish Wash na měkké kovy např. hliník.

Vodivost při 20°C:                                                  
                                                                                                     1ml D14 = 0,73 mS
2ml          = 1,17 mS
3ml          = 1,71 mS
4ml          = 2,28 mS

 

Technická data:

Vzhled
Barva
Vůně                              Viskozita
Relativní hustota 20°C
Hodnota pH(koncentrát)
Bod vznícení
Rozpustnost ve vodě 20°C

 

kapalina
bezbarvý
bez parfemace                 <50 mPa.s při 25°C
1,219 kg/l
14
>100°C
úplná

Bezpečnost:

C: korozívní.
R35: Způsobuje těžké poleptání.
R37:Dráždí dýchací orgány.
S24: Zamezte styku s kůží.
S26: V případě kontaktu s očima, okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S45: V případě nehody nebo pokud se necítíte dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to možné).

Balení:
 
20 l kanystr
 
 

Soubory ke stažení:

Bezpečnostní list