D6 Dish Wash

Profesionální řada ekologických čisticích a pracích prostředků ECOVER
Ekologické ochranné podlahové nátěry

D6 Hand DishWash

   

 

 

 

Aplikace:

Přípravek D6 Hand Dish Wash je ekologický, vysoce koncentrovaný produkt na ruční mytí pro profesionální použití. Tento prostředek snadno odstraní  zaschlé zbytky jídla ze všech druhů nádobí a lze jej použít i pro mytí kuchyňských ploch a zařízení. D6 Dish Wash má neutrální pH, vytváří hustou, dlouhotrvající pěnu,  nezanechává po zaschnutí fleky  a snadno se oplachuje. Neobsahuje žádná barviva ani parfémy.

Environmentální přínos: žádné prostředky z výrobkové řady Ecover Professional neobsahují sloučeniny chloru, halogenidů, anorganických kyselin ani detergentů odvozených z ropy. Všechny detergenty používané pro výrobu těchto prostředků pocházejí z rostlinných zdrojů.  Všechny ingredience neminerálního původu jsou plně biologicky odbouratelné dle testu OECD 301 F. Navíc se vyznačují minimálním dopadem na vodní organismy dle testu OECD 202.

Návod k použití:

Ruční mytí nádobí :

Stříkněte jednu dávku přípravku do vody, umyjte nádobí a opláchněte ho.

Ruční čištění:                                                 
                                                                                                     Přidáním 8g přípravku do kbelíku s vodou si připravte 0,1% roztok a poté umýjte špinavou plochu.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Technická data:

Vzhled
Barva
Vůně                              Viskozita
Relativní hustota 20°C
Hodnota PH(koncentrát
Bod vznícení
Rozpustnost ve vodě 20°C

 

kapalina
světle žlutá
bez parfemace                 1000 mPa.s při 25°C
1,06 kg/l
7
55 - 100°C
úplná

Bezpečnost:


R38: Dráždí kůži.
R41: Nebezpečí vážného poškození očí.
S25: Zamezte kontaktu se zrakem.
S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

 

Balení:
 
5 l kanystr
Soubory ke stažení: