DIAMANTOVÝ MODEL

Profesionální řada ekologických čisticích a pracích prostředků ECOVER
Ekologické ochranné podlahové nátěry

DIAMANTOVÝ MODEL

Co dělá výrobek "ekologickým"?

Již po dobu několika desítek let firma Ecover vyvíjí svůj Diamantový model, který je ověřován a kontrolován nezávislým auditorem, a který se používá jako nástroj k vyhodnocování dopadů a vlivů výrobků Ecover během celého cyklu jejich životnosti na životní prostředí. Tento dynamický nástroj byl a je stále využíván k rozvoji všech produktů Ecover a také k tomu, aby byl každý nový produkt vyhodnocen podle všech náležitých měřítek. Tento systém není pouze o zákazu určitých chemických látek nebo o pohledu na výkonnostní kritéria jednotlivých výrobků, ale jde zde především o to, abychom pochopili, že celý cyklus začíná se ziskem surovin a končí jejich odstraněním a úplným rozkladem ve vodním systému. Jsme proto hluboce přesvědčeni, že Diamantový model přesahuje kritéria jiných existujících eko označení. Tento model využívá některá stejná měřítka, používaná pro označení Ecolabel v Evropské Unii, ale tyto kritéria jsou brána pouze jako výchozí bod. A co víc, Ecover zaručuje, že všechna tvrzení o jeho výrobcích se opírají o měřitelné údaje vycházejí právě z Diamantového modelu. V marketingových materiálech Ecover proto nenajdete žádná prázdná a smysl postrádající tvrzení. „Děláme to, co říkáme a budeme říkat, co dělat budeme.“

 

Diamantový model                                                                                                                                                                             
Po více než dvě desetiletí, Ecover vyvíjel a používal Diamantový model jako nástroj k vyhodnocování dopadů a vlivů výrobků Ecover během celého cyklu jejich životnosti na životní prostředí. Tento dynamický nástroj byl a je stále využíván k rozvoji všech produktů Ecover a také k tomu, aby byl každý nový produkt vyhodnocen podle všech náležitých měřítek. Tento systém není pouze o zákazu určitých chemických látek nebo o pohledu na výkonnostní kritéria jednotlivých výrobků, ale jde zde především o to, abychom pochopili, že celý cyklus začíná se ziskem surovin a končí jejich odstraněním a úplným rozkladem ve vodním systému.
Pevně věříme, že Diamantový model přesahuje kritéria jiných existujících eko označení. Tento model využívá některá stejná měřítka, používaná označení Ecolabel v Evropské Unii, ale tyto kritéria jsou brána pouze jako výchozí bod a minimální standart.
Diamantový model byl ověřen belgickou firmouVinçotte, akreditovanou mezinárodní inspekční a certifikační organizací a je rozdělen v rámci 3 hlavních procesů do 13 bodů s měřitelnými vlastnostmi životnosti našich výrobku:


Zajištění zdrojů
Obnovitelné zdroje
Zelená chemie
Blízkost zdroje


Použití  
                                                                                                                                                                                                                  Primární účinnost
Sekundární účinnost
Bezpečnost spotřebitele

 

Vstřebávání
Bezpečnost vodních zdrojů
Omezený dopad na vodní zdroje
Aerobně odbouratelné složky
Anaerobně odbouratelné složky

Absence fosforu                                                                                                                                                                                                                 
Absence těkavých organických látek
Primární balení