Ecover - Ecoglass

Profesionální řada ekologických čisticích a pracích prostředků ECOVER
Ekologické ochranné podlahové nátěry

Ecoglass

 
 
 
 

 

 

Aplikace:

Ecoglass je koncentrovaný ekologický čistič skla pro profesionální použití. Tento přípravek  nezanechává na umytém povrchu šmouhy nebo pruhy a je vhodný pro čištění oken,  zrcadel, lakovaných povrchů atd.

Environmentální přínos: žádné prostředky z výrobkové řady Ecover Techno Green neobsahují sloučeniny chloru, halogenidů, anorganických kyselin ani detergentů odvozených z ropy. Všechny detergenty používané pro výrobu těchto prostředků pocházejí z rostlinných zdrojů.  Všechny ingredience neminerálního původu jsou plně biologicky odbouratelné dle testu OECD 301 F. Navíc se vyznačují minimálním dopadem na vodní organismy dle testu OECD 202.

Návod k použití:  

Pro použití přidejte 60 ml přípravku do rozprašovače s 500 ml vody.

 

Technická data: 

Vzhled
Barva
Vůně
Viskozita
Relativní hustota 20°C
Hodnota pH 100% 20°C
Bod vznícení
Rozpustnost ve vodě20°C

 

kapalina
modrá
fantazie
<50 mPa.s při 25°C
1,00 kg/l
10,5
>30°C
úplná

Bezpečnost:

R10: Hořlavý.

S3: Uchovávejte na chladném místě.
S16: Uchovávejte mimo dosah zápalných zdrojů - zákaz kouření.
S23: Nevdechujte páry / aerosoly.
S51: Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Balení:

6 x 2l láhve v kartonu

Soubory ke stažení: 

Bezpečnostní list