Ecolabel

Profesionální řada ekologických čisticích a pracích prostředků ECOVER
Ekologické ochranné podlahové nátěry

ECOLABEL

Ecolabel - eko značka Evropské Unie

Eko značka Ecolabel je vydávána a kontrolována podle nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie. Její každodenní správu provádí Evropská komise společně se subjekty z členských států a dalších zúčastněných stran.

Registrace značky Ecolabel je dobrovolná, což znamená, že výrobci, dovozci i maloobchodní prodejci si mohou sami rozhodnout, jestli požádají o toto označení pro své výrobky.
                                                                                                      „Životní cyklus“ každého výrobku začíná s těžbou nebo pěstováním surovin, jako je třeba bavlna (na výrobu textilu) nebo dřevo (na výrobu papírových výrobků). Tento proces dále pokračuje výrobou, balením, distribucí, použitím a závěrečnou fází „konce života“, kdy je výrobek zlikvidován nebo recyklován.

Při vývoji kritérií pro značku Ecolabel je kladen důraz především na fázi, ve které má daný výrobek největší dopad na životní prostředí, což se liší výrobek od výrobku. Pokud se podíváte na textil, tak již samotné barvení, tištění a bělení tkanin má velmi silný dopad na životní prostředí. Proto odborníci navrhli pro textilie takové parametry, aby se již při jejich samotné výrobě minimalizovaly škody na životní prostředí co nejvíce. U jiných výrobků, jako jsou třeba detergenty, jsou jednou z hlavních priorit látky, které jsou v detergentech obsaženy, u dalších produktů, jako jsou například elektronická zařízení, která mají velmi vysoký vliv na životní prostředí během jejich užívání, se kritéria zaměřují na účinnost spotřeby elektrické energie.

Kromě toho, jsou na produkty, nesoucí eko značku Ecolabel, kladeny další zvláštní měřítka, která zaručují u každého označeného výrobku dobrou kvalitu společně s vysokým výkonem. Kritéria tohoto označení jsou vyvíjeny a upravována transparentním způsobem skupinou odborníků a dalších zúčastněných stran.