Envirostar Green All Purpose Neutralizer

Profesionální řada ekologických čisticích a pracích prostředků ECOVER
Ekologické ochranné podlahové nátěry

EnviroStar Green All Purpose Neutralizer

Popis:
EnviroStar Green All Purpose Neutralizer je koncentrovaný, ekologický, neutralizační přípravek, který se používá k přípravě (neutralizaci) podlahy před aplikací podlahového podkladového nebo ochranného nátěru. Vhodný na tvrdé i pružné podlahy. Zvyšuje přilnavost nátěrů na podlahách kdy může být zasaditost povrchu problém.
Oblast použití: vinylové podlahy a jiné tvrdé podlahy, které mají díky zásaditosti materiálu problémy s přilnavostí.

Pozor: použití tohoto přípravku můžu na některých leštěných kamenných podlahách způsobit poleptání a ztrátu lesku.

Poznámka: pokud si nejste jistí, jestli nemůže dojít k poleptání povrchu, udělejte si na podlaze nejdříve vzorek.


Návod k použití:
 

Základní použití

1. Odstraňte starý nátěr a podkladovou vrstvu.
2. Smíchejte
EnviroStar Green All Purpose Neutralizer s vodou v kbelíku nebo v nádrži mycího automatu v poměru:

- pružné podlahy: 16 ml přípravku / 1 litr vody

- tvrdé podlahy: 100 ml přípravku / 1 litr vody

3. Naneste roztok na podlahu a nechejte působit po dobu 10min.

4. Mycím automatem namočte podlahu studenou vodou a potom odsajte z podlahy zbytek přípravku.
5. U
myjte podlahu mopem a čistou, studenou vodou a nechejte uschnout.

Odstranění špíny z podlahy

- doporučeno použití mycího automatu
1. Mycím automatem
umýjte podlahu.
2.
Nařeďte přípravek EnviroStar Green All Purpose Neutralizer v nádrži mycího automatu v poměru:

- mírně až středně znečištěná podlaha: 8 ml / 1 litr vody

- velmi zněčíštěná pdlaha: 16 ml / 1 litr vody

3. Vysajte pomocí mycího automatu zbytky přípravku z podlahy.
4.
Pře přeleštěním nechejte podlahu řádně vyschnout.

 - použití mopu

1. Mytím odstraňte špínu z podlahy. 2. Nařeďte v kbelíku přípravek EnviroStar Green All Purpose Neutralizer v poměru:

 - mírně až středně znečištěná podlaha: 8 ml / 1 litr vody

- velmi zněčíštěná pdlaha: 16 ml / 1 litr vody

3. Pomocí mopu podlahu namočte připraveným roztokem.
4.
Mopem a čistou vodou poté podlahu ještě jednou navlhčete.


Technická data:

Skladovatelnost: 2 roky