Ecover - Inox Polish

Profesionální řada ekologických čisticích a pracích prostředků ECOVER
Ekologické ochranné podlahové nátěry

Inox Polish

 
 
 

Aplikace:

Inox Polish je ekologické mírně alkalické leštidlo pro profesionální použití. Tento produkt je určen pro čištění a ochranu objektů a ploch vyrobených z nerezové oceli, jako jsou ledničky, mrazírenské dveře, přepravní vozíky, myčky nádobí, apod. Inox Polish zanechá ochranný povlak na povrchu a čistí ho bez použití minerálních olejů. Je taky velmi účinný v odstranění vápenatých usazenin. Navíc je biologicky rozložitelný, Inox Polish obsahuje rostlinná leštidla a saponiny. Nepoužívejte tento produkt na povrchy, které přicházejí do styku s potravinami, jako jsou pracovní desky a podobně.

Environmentální přínos: žádné prostředky z výrobkové řady Ecover Techno Green neobsahují sloučeniny chloru, halogenidů, anorganických kyselin ani detergentů odvozených z ropy. Všechny detergenty používané pro výrobu těchto prostředků pocházejí z rostlinných zdrojů.  Všechny ingredience neminerálního původu jsou plně biologicky odbouratelné dle testu OECD 301 F. Navíc se vyznačují minimálním dopadem na vodní organismy dle testu OECD 202.

Návod k použití:

Používejte neředěný. Pomocí suchého hadříku dosáhnete atraktivního lesku. Neoplachujte. 

 

 

Technická data: 

Vzhled
Barva
Vůně
Viskozita
Relativní hustota 20°C
Hodnota pH koncentrát
Bod vznícení
Rozpustnost ve vodě 20°C

 

kapalina
žlutá
mastná kyselina
<50 mPa.s při 25°C
0,96 kg/l
10
64°C
emulguje ve vodě

Bezpečnost:

R36/38: Dráždí oči a kůži. alergickou reakci.
S23: Nevdechujte sprej.
S24/25: Zabraňte kontaktu s kůží a očima.
S26: při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S37: používejte vhodné ochranné rukavice
S51: používejte pouze v dobře větraných prostorech

Balení:

12 x 0,5 l láhve v kartonu

 

Soubory ke stažení:

Bezpečnostní list