O ECOVERU

Profesionální řada ekologických čisticích a pracích prostředků ECOVER
Ekologické ochranné podlahové nátěry

POSLÁNÍ

Poslání
Posláním společnosti Ecover je poskytovat efektivní, trvale ekologicky udržitelné řešení pro hygienické potřeby lidstva.

Vize
Ecover je společnost, která usiluje o optimalizaci ekonomických hodnot. Nahlíží na životní prostředí jako na nedílnou součást ekonomiky. Negativní dopady na životní prostředí jsou omezeny na minimum podporou výzkumu nových technologií a surovin. V sociální oblasti nahlíží Ecover na výkon povolání jako na prostředek k dosažení sociálního blahobytu a osobního růstu svých přímých a nepřímých zaměstnanců.

Hodnoty
•    čestnost
•    respekt
•    závazek / odpovědnost

Strategie
Nabízíme řešení pro domácí i profesionální užití v  kategoriích:
•    saponáty a čistící prostředky
•    výrobky pro osobní péči


KONCEPCE  ECOVERU JE ZALOŽENA NA:

Vyjímečném čisticím účinku

Ecover ve svých vlastních laboratořích vyvinul ekologické výrobky, které jsou mycím účinkem a ohledem na uživatele plně srovnatelné s konvenčními profesionálními produkty. Pro kontrolu a ověřování mycího účinku a vysoké kvality svých výrobků firma používá v oboru běžné testovací metody a měřicí techniky.

Udržitelné kvalitě
Ecover bere během celého výrobního procesu v potaz ekonomické, ekologické a sociální aspekty – od původu surovin po schopnost rozkladu konečného produktu. Pro všechny firemní operace, počínaje výběrem surovin, přes výrobní techniky až po úplnou biologickou odbouratelnost konečného produktu, platí přísná pravidla. Kvalitu společnosti Ecover zaručuje certifikát ISO 14001.