Orange Magic

Profesionální řada ekologických čisticích a pracích prostředků ECOVER
Ekologické ochranné podlahové nátěry

Orange Magic

  
 

 

 

Aplikace:

Orange Magic je ekologický odmašťovač a odstraňovač skvrn na bázi citrusových extraktů. Tento prostředek rychle a efektivně rozpouští inkoust, gumu, asfalt, mastnotu a některé druhy nátěrů. Poznámka: před použitím vždy otestujte účinek na vzorcích materiálu.

Environmentální přínos: žádné prostředky z výrobkové řady Ecover Techno Green neobsahují sloučeniny chloru, halogenidů, anorganických kyselin ani detergentů odvozených z ropy. Všechny detergenty používané pro výrobu těchto prostředků pocházejí z rostlinných zdrojů.  Všechny ingredience neminerálního původu jsou plně biologicky odbouratelné dle testu OECD 301 F. Navíc se vyznačují minimálním dopadem na vodní organismy dle testu OECD 202.

Návod k použití:

                                                                                          Aplikujte neředěný prostředek pomocí hadřičky. Ihned po použití vyčištěný povrch opláchněte čistou vodou.

 

 

Technická data: 
                                        Vzhled
Barva
Vůně
Viskozita
Relativní hustota 20°C
Hodnota pH 100% 20°C
Bod vznícení
Rozpustnost ve vodě 20°C


                                      kapalina
oranžová
pomeranč
<50 mPa.s při 25°C
0.87 kg/ll
7
52°C
ve styku s vodou vytváří emulzi

Bezpečnost:

R10: Hořlavá.
R36: Dráždí oči.
R38: Dráždí kůži.
R43: Senzibilizace při styku s kůží možná.
S3: Uchovávejte v chladnu.
S16: Uchovávejte mimo dosah zdrojů vzníceni.
S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S37: Používejte vhodné ochranné rukavice.
S39: Používejte osobní ochranné pracovní prostředky pro oči a obličej.
S51: Používejte pouze v dobře větraných prostorech.

 

Balení:

12 x 0,5 l láhve v kartonu

 

Soubory ke stažení:

Bezpečnostní list