Prostředky na mytí automobilů

Profesionální řada ekologických čisticích a pracích prostředků ECOVER
Ekologické ochranné podlahové nátěry

Car Wash

 
 
 

!! TENTO PŘÍPRAVEK SE JIŽ NEPRODÁVÁ !!

 

Aplikace:

Car Wash je ekologický autošampon pro profesionální použití. Car Wash je doporučován pro ruční mytí vozidel. Tento produkt má pH-neutrální a proto je velmi šetrný pro ruce. Car Wash nejenom myje ale i poskytuje ochranu jak anti-statickou tak i odpuzuje vodu pomocí vosku, který snižuje ulpívání nečistot.

Environmentální přínos: žádné prostředky z výrobkové řady Ecover Techno Green neobsahují sloučeniny chloru, halogenidů, anorganických kyselin ani detergentů odvozených z ropy. Všechny detergenty používané pro výrobu těchto prostředků pocházejí z rostlinných zdrojů.  Všechny ingredience neminerálního původu jsou plně biologicky odbouratelné dle testu OECD 301 F. Navíc se vyznačují minimálním dopadem na vodní organismy dle testu OECD 202.

                                                                                                Návod k použití:

Přidejte 40 ml přípravku do 8 l vody. Ujistěte se, že vaše auto nestojí na přímém slunci, takže nebudete pracovat na horké karoserii. Použíjte houbu a využijte dešťovou vodu, pokud je to možné. Začněte vždy v horní části vozu, vyvarujte se toho, aby výrobek zaschnul na vozidle.Poté důkladně opláchněte čistou vodou. Za použití měkkého hadříku pak vyleštěte.

 

 

 

 

 

Technická data: 

Vzhled
Barva
Vůně
Viskozita
Relativní hustota 20°C
Hodnota pH 100% 20°C
Bod vznícení
Rozpustnost ve vodě 20°C

 

viskozní kapalina
růžová
fantasy
1000 mPa.při  25 °C
1,025 kg/ll
6,5
>100°C
úplná

Bezpečnost:

R36:Dráždí oči
R38: Dráždí kůži
S25: Zamezte kontaktu s očima
S26: při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S28: Při styku s kůží okamžitě omyjte

Balení:

4 x 5l kanystr


Soubory ke stažení:

Bezpečnostní list