Speciální čisticí prostředky

Profesionální řada ekologických čisticích a pracích prostředků ECOVER
Ekologické ochranné podlahové nátěry

DB Stop

 
 
 
 

Aplikace:

DB Stop je ekologický čistič odpadů pro profesionální použití. DB Stop rozpouští usazeniny tvořené papírem, mýdlem, mastnotou, kůží, vlasy, a další organické látky. Tento produkt nemá vliv na vodovodní potrubí.

Environmentální přínos: žádné prostředky z výrobkové řady Ecover Techno Green neobsahují sloučeniny chloru, halogenidů, anorganických kyselin ani detergentů odvozených z ropy. Všechny detergenty používané pro výrobu těchto prostředků pocházejí z rostlinných zdrojů.  Všechny ingredience neminerálního původu jsou plně biologicky odbouratelné dle testu OECD 301 F. Navíc se vyznačují minimálním dopadem na vodní organismy dle testu OECD 202.

 

 Návod k použití:

Nalíjte neředěný přípravek do odpadu. Nechte ho působit 24 hodin, a pak spláchněte vodou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technická data: 
                                                 Vzhled
Barva
Vůně
Viskozita
Relativní hustota 20°C
Hodnota pH 100% 20°C
Bod vznícení
Rozpustnost ve vodě 20°C


                                                 kapalina
bezbarvý
bez zápachu
<50 mPa.s at 25 °C
1,160 kg/ll
>13
>100°C
úplná

Bezpečnost:

R35: Způsobuje těžké poleptání.

R36:dráždí oči
S37:používejte vhodné ochranné rukavice
S39: používejte osobní ochranné pracovní prostředky pro oči a obličej
S26: při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S45: V případě nehody nebo pokud se necítíte dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (ukázat mu etiketu, pokud je to možné).

Balení:

8 x 1l láhve v kartonu

 

Soubory ke stažení:

Bezpečnostní list