Ecover - Techno Floor Forte

Profesionální řada ekologických čisticích a pracích prostředků ECOVER
Ekologické ochranné podlahové nátěry

Techno Floor Forte

 

 

Aplikace:

Techno Floor Forte je účinný ekologický čistič podlah pro profesionální použití. Tento prostředek je vhodný na každodenní a periodickou údržbu vodě odolných podlah za použití mopu, tkaniny nebo mycího podlahového automatu. Je určen pro mírně až silně znečištěné podlahy v garážích, dílnách, výrobních halách atd. Vedle rychle odbouratelných složek odstraňujících vodní kámen a rozpouštědel obsahuje Techno Floor Forte i nízko-pěnivé, rychle působící detergenty, které ho činí výjimečně vhodný pro použití v mycích strojích. Nepoužívejte tento prostředek na neošetřených dřevěných podlahách nebo parketách.

Environmentální přínos: žádné prostředky z výrobkové řady Ecover Techno Green neobsahují sloučeniny chloru, halogenidů, anorganických kyselin ani detergentů odvozených z ropy. Všechny detergenty používané pro výrobu těchto prostředků pocházejí z rostlinných zdrojů.  Všechny ingredience neminerálního původu jsou plně biologicky odbouratelné dle testu OECD 301 F. Navíc se vyznačují minimálním dopadem na vodní organismy dle testu OECD 202.                                                                                             Přípravek Techno Floor Forte má ochrannou známku EU Ecolabel, kterou jsou označeny ekologicky šetrné výrobky.

Návod k použití:

Ruční aplikace

Připravte 0,5% roztok nalitím 40 ml (2 plné uzávěry) prostředku Techno Floor Forte do kbelíku s 8 litry vody. Umyjte podlahu pomocí mopu nebo tkaniny. Na hodně znečištěných podlahách je možné nechat působit 1 až 5 minut, případně zdvojnásobit koncentraci.  Oplach podlahy není zapotřebí.

Aplikace pomocí mycího stroje

Připravte 0,5% roztok prostředku Techno Floor Forte v nádrži mycího stroje (50 ml na 10 l vody). Umyjte podlahu pomocí mycího stroje. Na hodně znečištěných podlahách je možné nechat působit 1 až 5 minut s  odloženým odsátím, případně zdvojnásobit koncentraci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technická data :         

Vzhled
Barva
Vůně
Viskozita
Relativní hustota 20°C
Hodnota pH (koncentrát)
Bod vznícení
Rozpustnost ve vodě 20°

                                             

kapalina
zelená
borovicový olej
<50 mPa.s při 25°C
1,00 kg/l
11
> 100°C
úplná

Bezpečnost:

R36: dráždí oči
S25: zamezte styku s očima
S26: při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S39: používejte osobní ochranné pracovní prostředky pro oči a obličej

Balení:

6 x 2l láhve v kartonu
4 x 5l kanstr                                                                                      1 x 20l kanystr

 

Soubory ke stažení:

Bezpečnostní list