Ecover - Techno Magic

Profesionální řada ekologických čisticích a pracích prostředků ECOVER
Ekologické ochranné podlahové nátěry

Techno Magic

   
 

 

Aplikace:

Techno Magic je ekologický, silně zásaditý víceúčelový čistič pro profesionální čištění. Velmi účinně odstraňuje silné zněčištění a špínu, jako třeba mastnotu, nánosy nikotinu atd.
Nepoužívejte tento prostředek na měkké kovy, jako je hliník, měď, zinek nebo mosaz. Před jeho použitím vždy otestujte odolnost čištěného povrchu vůči přípravku.

 

Environmentální přínos: žádné prostředky z výrobkové řady Ecover Techno Green neobsahují sloučeniny chloru, halogenidů, anorganických kyselin ani detergentů odvozených z ropy. Všechny detergenty používané pro výrobu těchto prostředků pocházejí z rostlinných zdrojů. Všechny ingredience neminerálního původu jsou plně biologicky odbouratelné dle testu OECD 301 F. Navíc se vyznačují minimálním dopadem na vodní organismy dle testu OECD 202.

Návod k použití:  

Připravte 1% roztok nalitím 40 ml (2 plné dávkovací uzávěry) prostředku Techno Magic do kbelíku s 4-5 litry vody. Umyjte znečištěné povrchy pomocí houbičky nebo tkaniny a opláchněte zbytky přrostředku. Na hodně znečištěných površích je možné zvýšit koncentraci mycího roztoku.

 

 

 

 

Technická data: 

Vzhled
Barva
Vůně
Viskozita
Relativní hustota 20°C
Hodnota pH 100% 20°C
Bod vznícení
Rozpustnost ve vodě 20°C

 

kapalina
červená
fantazie
<50 mPa.s při 25°C
1,08 kg/l
13,5
>100°C
úplná

Bezpečnost:

R38: dráždí kůži
R41: nebezpečí vážného poškození očí
S24: zamezte styku s pokožkou
S25: zamezte styku s očima
S26: při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S37: používejte vhodné ochranné rukavice
S39: používejte osobní ochranné pracovní prostředky pro oči a obličej

 

Balení:

6 x 2 l lahve v kartonu

 

Soubory ke stažení:

Bezpečnostní list