Techno Powder

Profesionální řada ekologických čisticích a pracích prostředků ECOVER
Ekologické ochranné podlahové nátěry

Techno Powder

 

 

                     

  

 

Aplikace:

Techno Powder je ekologický produkt pro použití v myčkách. Tento výrobek je vhodný pro použití v domácích i v profesionálních mycích automatech. Obsahuje mírně alkalické a plně biologicky rozložitelné změkčovače vody, aby se zabránilo tvorbě vápenatých usazenin. Neobsahuje žádné korozivní látky, nepoškozuje sklo a porcelán .

Environmentální přínos: žádné prostředky z výrobkové řady Ecover Techno Green neobsahují sloučeniny chloru, halogenidů, anorganických kyselin ani detergentů odvozených z ropy. Všechny detergenty používané pro výrobu těchto prostředků pocházejí z rostlinných zdrojů.  Všechny ingredience neminerálního původu jsou plně biologicky odbouratelné dle testu OECD 301 F. Navíc se vyznačují minimálním dopadem na vodní organismy dle testu OECD 202.

Návod k použití:

Domácí myčky:

Prostředek nasypte do dávkovacího prostoru pro hlavní mytí. Do nádržky pro oplach použivejte pravidelně Techno Rinse. Zkontrolujte také množství regenerační soli Techno Salt.

1 odměrka = 35 g. Uchovávejte na suchém místě a po použití vždy zavřete víčko.

Průmyslové myčky :

Přidejte Techno Powder přímo do ohřáté mycí vody a potom začněte okamžitě s mycím cyklem, aby se zabránilo tvorbě usazenin ve spodní části stroje. Běžně znečištěné nádobí: 100 g (3 odměrky) na 10 L mycí vody - silně znečištěné nádobí: 200 g (6 odměrek) na 10 L mycí vody. Pro dosažení lepších výsledků, vymyjte změkčenou vodu. Do nádržky pro oplach použivejte pravidelně Techno Rinse. Pro odstranění vodního kamene ze stroje a z těsnění pravidelně použivejte Techno Calc.


 

 

Technická data: 

Vzhled
Barva
Vůně
Relativní hustota 20°C
Hodnota PH(koncentrát
Bod vznícení
Rozpustnost ve vodě 20°C

 

prášek
bílý / žlutý
charakteristická
0,96 kg/l
11
>100°C
dobrá

Bezpečnost:

R34: Způsobuje poleptání.
S26: V případě zasažení očí, okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc

 

Balení:

10 kg kbelík 

 

Technická data:

Bezpečnostní list