Ecover - Techno San Forte

Profesionální řada ekologických čisticích a pracích prostředků ECOVER
Ekologické ochranné podlahové nátěry

Techno San Forte

 
 
 
 
 

Aplikace:

Techno San Forte je koncentrovaný ekologický odvápňovač na pravidelnou údržbu pro  profesionální použití. Tento přípravek účinně odstraňuje vodní kámen z povrchů odolných kyselinám jako jsou umyvadla, sprchy, bazény, atd. Techno San Forte není určený k použití na materiály obsahující vápenec jako je např. mramor.

Environmentální přínos: žádné prostředky z výrobkové řady Ecover Techno Green neobsahují sloučeniny chloru, halogenidů, anorganických kyselin ani detergentů odvozených z ropy. Všechny detergenty používané pro výrobu těchto prostředků pocházejí z rostlinných zdrojů.  Všechny ingredience neminerálního původu jsou plně biologicky odbouratelné dle testu OECD 301 F. Navíc se vyznačují minimálním dopadem na vodní organismy dle testu OECD 202.

 

Návod k použití:

Nalijte 200 ml přípravku do kbelíku se 4l vody. Povrch očistěte pomocí houby nebo mopu, nechejte působit 5 až 10 min a opláchněte vodou. V případě silného znečištění může být  dávka přípravku vyšší. Nikdy nemíchejte Techno San Forte s jinýmy přípravky obsahujícími aktivní chlór (jako jsou chlorová bělidla).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Technická data: 
                                                 Vzhled
Barva
Vůně
Viskozita
Relativní hustota 20°C
Hodnota pH (koncentrát)
Bod vznícení
Rozpustnost ve vodě 20°C


                                                 kapalina
růžová
svěží
<50 mPa.s at 25 °C
1,055 kg/ll
2
>100°C
úplná

Bezpečnost:

Xi: Dráždivý.

R41:Nebezpečí vážného poškození očí.
S25:Zamezte kontaktu se zrakem.
S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S46: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukázažte tuto etiketu, pokud je to možné.

 

Balení:

4x 5l láhve v kartonu

Soubory ke stažení: