Ecover - Techno San Spray Forte

Profesionální řada ekologických čisticích a pracích prostředků ECOVER
Ekologické ochranné podlahové nátěry

Techno San Spray Forte

 
 
 
 
        
      

Aplikace:

Techno San Spray Forte je ekologický  odvápňovač  pro  profesionální použití. Tento přípravek  je určen k přímému použití na pravidelné odstraňování vodního kamene a zbytků mýdla z povrchů odolných kyselinám jako jsou baterie, umyvadla, sprchy, vany, WC, podlahy a dlažby, atd. Techno San Spray Forte má svěží citronovou vůni a leze jej použít na chromované povrchy. Tento přípravek by neměl být používán na smalt, mramor a další povrchy obsahující vápenec, měď, stříbro, zlato, domácí spotřebiče a poškozené nebo horké povrchy.

Environmentální přínos: žádné prostředky z výrobkové řady Ecover Techno Green neobsahují sloučeniny chloru, halogenidů, anorganických kyselin ani detergentů odvozených z ropy. Všechny detergenty používané pro výrobu těchto prostředků pocházejí z rostlinných zdrojů.  Všechny ingredience neminerálního původu jsou plně biologicky odbouratelné dle testu OECD 301 F. Navíc se vyznačují minimálním dopadem na vodní organismy dle testu OECD 202.

 

Návod k použití:

Nastříkejte přípravek na čištěný povrch a nechejte chvíli působit. Poté pořádně opláchněte vodou.

      

      

    

 

 

 

 

 

Technická data: 
                                                 Vzhled
Barva
Vůně
Viskozita
Relativní hustota 20°C
Hodnota pH (koncentrát)
Bod vznícení
Rozpustnost ve vodě 20°C


                                                 kapalina
růžová
svěží
13,2 cP
1,05 kg/ll
1,9
>100°C
dobrá

Bezpečnost:

Xi: Dráždivý.                                                                R36/37/38: Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.         

S2: Uchovejte mimo dosah dětí.
S25: Zamezte kontaktu se zrakem.
S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S46: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukázažte tuto etiketu, pokud je to možné.

 

Balení:

12 x 500 ml lahví v kartonu  

Soubory ke stažení: