Ecover - Techno Spray

Profesionální řada ekologických čisticích a pracích prostředků ECOVER
Ekologické ochranné podlahové nátěry

Techno Spray

 

  

Aplikace:

Techno Spray je ekologický,naředěný čistící prostředek na skla a interiér pro profesionální použití. Tento produkt je vhodný pro použití na všechny vodě-odolných povrchů, jako jsou zrcadla, okna, počítačové monitory, pulty, mrazicí boxy, apod., které jsou vyrobeny ze skla, plastů, dřeva, cihel, kamene nebo kovu. Techno Spray pracuje rychle a bezpečně, nezanechává šmouhy a nesnižuje povrchový lesk.

Environmentální přínos: žádné prostředky z výrobkové řady Ecover Techno Green neobsahují sloučeniny chloru, halogenidů, anorganických kyselin ani detergentů odvozených z ropy. Všechny detergenty používané pro výrobu těchto prostředků pocházejí z rostlinných zdrojů.  Všechny ingredience neminerálního původu jsou plně biologicky odbouratelné dle testu OECD 301 F. Navíc se vyznačují minimálním dopadem na vodní organismy dle testu OECD 202.                                                              Přípravek Techno Spray má ochrannou známku EU Ecolabel, kterou jsou označeny ekologicky šetrné výrobky.

Návod k použití:

Pomocí rozprašovacího aplikátoru, navlhčete povrch s neředěným přípravkem. Povrch otřete suchým  papírem nebo hadříkem.

 

Technická data: 

Vzhled
Barva
Vůně
Viskozita
Relativní hustota 20°C
Hodnota pH 100% 20°C
Bod vznícení
Rozpustnost ve vodě20°C

 

kapalina
modrá
fantasy
<50 mPa. při25°C
0,99 kg/l
6,25
>100°C
úplná

Bezpečnost:

R10: Hořlavý.
S3 : Uchovávejte na chladném místě.
S16 : Uchovávejte mimo dosah zápalných zdrojů - zákaz kouření při manipulaci s přípravkem.
S23 : Nevdechujte aerosol.
S51 : Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

 

Balení:

12 x 0,5l láhve v kartonu
4 x 5l kanystry v kartonu

 

Soubory ke stažení:

Bezpečnostní list