Ecover - Techno Swan

Profesionální řada ekologických čisticích a pracích prostředků ECOVER
Ekologické ochranné podlahové nátěry

Techno Swan

     

Aplikace:

Techno Swan je finální ekologický odstraňovač vodního kamene pro profesionální použití. Velmi rychle a účinně odstraňuje usazeniny vodního kamene ze záchodových mís a pisoárů. Techno Swan nepoškozuje sanitární keramiku, kanalizační potrubí ani septikové nádrže. Nepoužívejte na povrchy obsahující vápenec, jako je např. mramor nebo modrá skalice.

Environmentální přínos: žádné prostředky z výrobkové řady Ecover Techno Green neobsahují sloučeniny chloru, halogenidů, anorganických kyselin ani detergentů odvozených z ropy. Všechny detergenty používané pro výrobu těchto prostředků pocházejí z rostlinných zdrojů. Všechny ingredience neminerálního původu jsou plně biologicky odbouratelné dle testu OECD 301 F. Navíc se vyznačují minimálním dopadem na vodní organismy dle testu OECD 202.                                                         Přípravek Techno Swan má ochrannou známku EU Ecolabel, kterou jsou označeny ekologicky šetrné výrobky.

Návod k použití:

Nastříkejte prostředek Techno Swan přímo z tvarované lahve do záhybů toalet a pisoárů a nechte 10 min. působit. Poté vydrhněte záchodovou štětkou a spláchněte. Nikdy nemíchejte prostředek Techno Swan s jinými prostředky obsahujícími aktivní chlór (jako chlorová bělidla).

 

 

 

 

 

 

Technická data: 

Vzhled
Barva
Vůně
Viskozita
Relativní hustota 20°C
Hodnota pH 100% 20°C
Bod vznícení
Rozpustnost ve vodě 20°C

 

viskózní kapalina
zelená
olejová
1200 mPa.s při 25°C
1,05 kg/l
2,3
>100°C
úplná

Bezpečnost:

R36: dráždí oči
R38: dráždí kůži
S24: zamezte styku s pokožkou
S25: zamezte styku s očima
S26: při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S37: používejte vhodné ochranné rukavice
 

Balení:

12 x 0,75 l lavhí v kartonu                                                         1 x 20l kanystr

 

Soubory ke stažení:

Bezpečnostní list