Truck Wash

Profesionální řada ekologických čisticích a pracích prostředků ECOVER
Ekologické ochranné podlahové nátěry

Truck Wash

 
 
 
 
 
    

Aplikace:

Truck Wash je ekologický autošampon pro profesionální použití. Truck Wash je doporučen pro mytí nákladních automobilů za použití tlakového čištění. Tento produkt má vynikající čistící výkon a je vhodný pro rychlé odstranění těžkého znečištění.

Environmentální přínos: žádné prostředky z výrobkové řady Ecover Techno Green neobsahují sloučeniny chloru, halogenidů, anorganických kyselin ani detergentů odvozených z ropy. Všechny detergenty používané pro výrobu těchto prostředků pocházejí z rostlinných zdrojů.  Všechny ingredience neminerálního původu jsou plně biologicky odbouratelné dle testu OECD 301 F. Navíc se vyznačují minimálním dopadem na vodní organismy dle testu OECD 202.

Návod k použití:

Připravte 1% až 5% roztok pro tlakové čistění. Roztok nechte působit po dobu 1 až 5 minut a pak řádně opláchněte vodou, aby na vozidle neuschnul.

 

 

                  

                   

Technická data: 

Vzhled
Barva
Vůně
Viskozita
Relativní hustota 20°C
Hodnota pH 100% 20°C
Bod vznícení
Rozpustnost ve vodě 20°C

 

kapalina
žlutá
bez zápachu
<50mPa.při 25°C
1030 kg/l
12,5
>100°C
úplná

Bezpečnost:

R36: Dráždí oči.
S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S39: Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít.

Balení:                                                                                           4 x 5l kanystr                                                                               20l kanystr


Soubory ke stažení: