UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Profesionální řada ekologických čisticích a pracích prostředků ECOVER
Ekologické ochranné podlahové nátěry

UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Mezinárodní společnost Ecover, která byla založena v roce 1980 v Belgii, patří  k inovativním a průkopnickým společnostem zabývajícím se výrobou a prodejem účinných ekologických čisticích prostředků.

Úplně první výzvou bylo pro společnost odstranění fosfátů z pracích prášků. Od té doby je Ecover největším výrobcem ekologických mycích a čisticích prostředků na světě. K sídlu v Malle poblíž Antverp přibyly kanceláře ve Spojených státech amerických, ve Velké Británii a Severním Irsku, Francii, Německu a Švýcarsku. Výrobky Ecover se v současné době prodávají ve více než 20 zemích světa.            

Přínos pro životní prostředí není jen ve výrobcích Ecover, ale v celkové koncepci továrny a společnosti jako celku. Všechny divize společnosti od výroby po marketing musí dodržovat firemní kulturu. Součásti výrobního procesu jsou certifikovány dle normy ISO 14001 a pravidelně kontrolovány externími auditory. Nejviditelnějším výsledkem této environmentální politiky je bezpochyby první ekologická továrna na světě se zelenou střechou o ploše 6000 m2. Přínos Ecoveru pro životní prostředí byl již v minulosti několikrát uznán, ovšem nejprestižnější ocenění firma obdržela od OSN. V roce 1993 Ecover získal „Global 500 Roll of Honour“ (čestná listina 500 firem s významným přínosem pro ŽP - Programu pro životní prostředí OSN).


Udržitelná čistota: trend nebo nový standard?

Trvale udržitelný rozvoj je žhavým tématem víc než kdy jindy. V dnešní době již není možné ignorovat ekologické dopady našeho každodenního života. Příliš teplé zimy, zpráva OSN o klimatu, míra znečištění CO2 a mnoho dalších nás nutí respektovat nová pravidla. Tyto problémy už nejsou jen doménou „zelených“ podivínů, otrhaných aktivistů nebo nadšených profesorů. Jsme čím dál častěji informovaní o vedlejších efektech naší současné prosperity, které už dále nemůžeme přehlížet.

V posledních letech se na trhu zvýšil podíl trvale udržitelných výrobků, i když jen v malé míře. Fair trade, organické potraviny, ekoturistika, ekologická móda - to vše je na vzestupu. Navíc, důvěra v nadnárodní podniky nebyla nikdy na tak nízké úrovni jako nyní. Lidé stále méně důvěřují reklamám typu „bělejší než bílá“ velkých firem a stále víc hledají jedinečnost. K tomu připočítejme extrémní nárůst přístupu k informacím v posledních letech, a to nejen díky elektronickým médiím. Podívejme se jen namátkou na YouTube, Myspace, Wikipedii a další. Je zde velká komunita, pro kterou se stalo vyjádření individuality a vize velmi důležité.

Tyto různé trendy také vedou k základní změně způsobu jakým společnosti a instituce posuzují výrobky. V rostoucí míře přijímají odpovědnost za trvale udržitelný rozvoj. Je pravděpodobné, že se tato skupina nejen rozroste, ale stane se středem pozornosti.

 

Marketingová politika   

Některé výrobní společnosti si neví rady, jak naložit se skupinou spotřebitelů, která je v oblasti udržitelného rozvoje lépe informovaná, a snaží se jen příležitostně zahrnout tyto aspekty do výrobního procesu. Opakem chce být společnost Ecover, která vede v této oblasti už 25 let. Dávno předtím, než se objevilo současné povědomí o ekologii, si Ecover uvědomil, že trvale udržitelný rozvoj je nezbytný. V rámci společnosti je záležitost udržitelnosti evidentní a marketingové oddělení není výjimkou. 

Nyní, když ekologie může počítat se zájmem široké veřejnosti, se i konvenční společnosti snaží získat svůj podíl. Buď publikováním dlouhých zpráv o záležitostech udržitelnosti, které slouží k „ozelenění“ jejich image, nebo rozšířením spektra rádoby ekologických výrobků. Uživatel se často zamýšlí nad tím, komu věřit. V oblasti trvale udržitelného rozvoje je mnoho výrobních společností stále zdrženlivých. Jednak proto, že jsou citlivé na kritické otázky typu „děláte pro udržitelnost dost“, a také proto, že mají strach, aby trvale udržitelné produkty nebyly negativně vnímány profesionálními uživateli jako příliš drahé a neefektivní.

Ecover se nikdy nevyhýbal výzvám. Během dlouhých let společnost vedla diskusi se všemi zúčastněnými stranami (dodavateli, spotřebiteli, nevládními organizacemi) o tom, zda se nějaká výroba, produkt nebo proces dají považovat za udržitelné jen proto, že pro ně v současnosti neexistuje žádná absolutní norma. Tímto způsobem byl Ecover vždy schopen zvedat laťku udržitelného obchodu stále výš a přestože to byl v mnoha případech velmi náročný proces, nyní nese své ovoce.

Díky neustále probíhajícímu dialogu s profesionálním trhem i nevládními organizacemi si Ecover získal jasný náhled na možnosti a potíže udržitelných výrobků a jejich šance na trhu. Přesto, je před ním stále dlouhá cesta. Podíl trvale udržitelných výrobků na trhu ještě není velký, ačkoliv značná část profesionálního trhu proklamuje, že je připravena na jejich nákup vyčlenit nemalé finanční prostředky. Tento nesoulad mezi záměrem a skutečným jednáním ukazuje, že bude třeba překonat ještě mnoho překážek. Na druhé straně, úspěch Ecoveru ukazuje, že se jedná o správnou strategii.

Eliminací dřívějších nedostatků ekologicky šetrných čisticích produktů je nyní Ecover schopný vybudovat okruh entuziasticky naladěných profesionálních klientů.